سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

نادر آل ابراهیم – مدیرعامل صندوق تحقیق و توسعه صنایع و معادن
مهدی کنعانی – کارشناس ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران و قائم مقام مدیرعامل صندوق تحق

چکیده:

مقاله حاضر چهارچوبی کلی، اما تئوریک و جهانشمول برای توسعه پایدار و سودآور تحقیق و توسعه در واحدهای صنعتی و معدنی در گستره پنج قاره گیتی ارایه می¬دهد. در طول این مقاله تشریح خواهد شد که چنانچه جهانی شدن آنچنانکه باید تحقق و گسترش یابد و ملتها و شرکتها در شرایطی رقابتی و آزاد به کارآفرینی و نوآوری در عرصه تحقیق و توسعه بپردازند، چگونه می توان در درازمدت هم بهترین میانگین در کل جهان را به دست آورد و هم صنایع و معادن هر کشوری بیشترین رشد و سودآوری را داشته باشند. مبنای تئوریک این مقاله بر نظریه¬¬ های برتری مطلقآدام اسمیت، تئوری مزیت¬نسبیدیوید ریکاردو و نظریه مزیت رقابتی مایکل پورتر بنا شده است و شالوده اصلی نتیجه گیری آن در خصوص تقسیم کار میان کشورها برای هزینه کرد در تحقیق و توسعه از تئوری تقسیم کار بین¬المللیالهام گرفته است. از همین رو در این مقاله شرحی مختصر از این نظریات و کاربردهای آنها آمدهاست. مقاله همچنین تبیین می کند که چگونه در بستر جهانی شدن می توان شاهد تحقق «تقسیم¬کار جهانی تحقیق و توسعه» بود. در قسمت نتیجه گیری نیز علاوه بر تبیین چالشها و ویژگیهای تئوری ارایه شده، افقهای پیش¬رو جهت تحقیقات بعدی طرح خواهد گردید. در بخشهای مختلف مقاله مثالهایی از کاربرد تئوری¬های مبتنی بر مزیت کشورها آورده شده است. مثالهایی که موید مدعای اصلی این مقاله هستند که چنانچه صنایع و معادن در عصر جهانی شدن به مفاهمه پرداخته و در بستر تقسیم کاری بین المللی به تحقیق و توسعه بپردازند و هریک مزیتهای مطلق، نسبی و رقابتی خود را به کار گرفته و با دستاوردهای حاصل از مزیتهای مطلق، نسبی و رقابتی دیگران مبادله کنند، شاهد توسعه¬ای پایدار و سودآوری افزونتری در کل جهان خواهیم بود. امری که بزرگترین و رویایی ترین دستاورد جهانی شدن برای واحدهای تحقیق و توسعه در همه کشورها و از جمله ایران خواهد بود