سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهران تالاری – کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست-آب و فاضلاب، مدیریت پیشگیری ،درمان و رفا
پرمالو – پروفسور، مشاور- SIX SIGMA شرکت ایران خودرو
امیرحسین جاوید – دکترای محیط زیست دانشکده محیط زیست و انرژی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه
امیرحسام حسنی – دکترای محیط زیست – دانشکده محیط زیست و انرژی، واحد علوم و تحقیقات دانشگ

چکیده:

یکی ازمهمترین منابع آلوده کننده محیط زیست در بین صنایع، صنعت خودرو سازی بوده که ازشاخصترینآلاینده های قابل اشاره آن ،می توان به دترجنت ها اشاره نمود. دترجنت ها برحسب وجود ترکیبات مختلف موجود درآنها دارای تاثیرات قابل توجهی درمحیط زیست می باشند(ایجاد پدیده یوتریفیکاسیون، سمیت برای آبزیان، ایجاد اختلال در فرآیند های تصفیه فاضلاب چون تقلیل سرعت تجزیه مواد آلی درمرحله تصفیه بیولوژیکی بدلیل کاهش سرعت تنفس باکتری ها و ممانعت ازواکنش های آنزیمی آنها ، دی فلوکولاسیون کلوئیدها وافزایش مصرف کوآگولانتها در فرآیند انعقاد و لخته سازی و غیره) می باشند. بنابراین همواره حذف این گروه ازترکیبات ازفاضلاب صنایع خودروسازی واتخاذ روش هائی با بالاترین راندمان حذف وحداقل هزینهو زمان ممکنه و کمترین اتلاف انرژی ، یک ضرورت بوده است. به همین منظور در این تحقیق پس ازمطالعه و جستجوی کتابخانه ای واینترنتی درخصوص انواع روش های حذف (فرآیندهای انعقاد ولخته سازی، شناورسازی، بیولوژیکی، جذب سطحی، اسمز معکوس۱، اکسیداسیون بروش فنتون، تجزیه به کمک اشعه فرابنفش و..)و بهره گیری از محضر اساتید و مشاورین صاحب نظر، روش انعقاد ولخته سازی با بکارگیری متدلوژی شش سیگما (بعنوان ارائه دهنده راهکاری مناسب باتوجه به وضع موجود با تقلیل زمان ، هزینهوممانعت از رخداد هرگونه نقص ، ، )حائز شرائط تشخیص داده شد که پس از آن ، مبادرت به اجرای پنج فاز ازمتدلوژی مطروحه به روشDMAI2C فازتعریف، فاز اندازه گیری،فاز آنالیز، فاز بهبود ، فاز کنترل ) بالاخص تکنیک DOE3 (در فاز آنالیز)و انجام آزمایشات عملی درخصوص تعیین میزان تاثیرمواد شیمیائی مختلفه در تقلیل آلاینده مورد نظر از فاضلاب صنعتی گردید که استنتاجات حاصله ازآزمایشات فوق با اعمال متدلوژی مطروحه مؤید استفاده ازبنتونیت (۱۰۰ PPM) ،آلوم (۱۸۰ PPM)پلی آلومینیوم کلراید ((۱۰۰ PPM) و پلی الکترولیت
(۰/۵ PPM)درpH= 7بعنوان کاراترین ومقرون بصرفه ترین روش حذف در بین مواد شیمیائی مختلفهباراندمان حذفی و معادل۸۶ ٪ تقلیل هزینه ای( ناشی ازکاهش میزانمصرف مواد شیمیائی و تقلیللجن تولیدی )به ارزش ریالی معادل / ۳۷۰۰۰۰ ریال در روز بازاء ۳۵۰۰ متر مکعب فاضلاب تولیدی یا معادل ۱۳۳۲۰۰۰۰۰ ریال در سال بوده است .