مقاله تقويت ژرم پلاسم گندم نان (.Triticum aestivum L) با استفاده از ژنوم D و بررسي تنوع آللي با روش SDS-PAGE که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله علوم گياهان زراعي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۲۰۷ تا ۲۱۳ منتشر شده است.
نام: تقويت ژرم پلاسم گندم نان (.Triticum aestivum L) با استفاده از ژنوم D و بررسي تنوع آللي با روش SDS-PAGE
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندم نان
مقاله Triticum aestivum ژنوم D
مقاله تنوع آللي
مقاله SDS-PAGE

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسني محمداسماعيل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جهت تقويت ژرم پلاسم گندم نان، كوچك ترين ژن رمزكننده پروتئين هاي ذخيره اي با وزن مولكولي بالا نوع y-type از ژنوم D بروش توليد گندم سينتتيك وارد گندم نان گرديد. گندم تتراپلوئيد رقم لنگدون جهت تلاقي با گندم ديپلوئيد توشي انتخاب و پس از تلاقي بين آنها جنين هاي نارس حاصله از روش كشت بافت به محيط كشت غذایي باززایي B5  انتقال داده شد. گياهان هاپلوئيد (ABD) پس از تيمار با محلول كلشيسين بصورت هاپلوئيد مضاعف شده (هگزاپلوئيد سينتتيك) وارد پروژه تلاقي شدند. در اين تحقيق هگزاپلوئيد سينتتيك حاصله با گندم هاي نان ارقام بكستر و سان ويل تلاقي داده و گياهان F1 حاصله جهت توليد لاين هاي دابل هاپلوئيد مورد استفاده قرار گرفتند. لاين هاي دابل هاپلوئيد حاصله در ادامه با استفاده از روش الكتروفورز SDS-PAGE انگشت نگاري و تعيين فنوتيپي شده و نتايج حاصله لاين هاي دابل هاپلوئيد را به ۱۷ گروه با تركيب هاي متفاوتي از پروتئين هاي ذخيره اي با وزن مولكولي بالا كه داراي ژن هاي كد كننده ( (Dx2.1, Dy12.4)t (2.1+12.4و فاقد آن مي باشند تقسيم نمود. لازم بذكر است كه پروتئين هاي ذخيره اي با وزن مولكولي پايين نيز انگشت نگاري گرديده است. اين تحقيق مي تواند گام موثري در ارزيابي و تعيين خواص كيفي آرد گندم با در نظر گرفتن تركيب هاي متفاوت پروتئين هاي ذخيره اي آرد گندم باشد.