سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیر شمالی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه فردوسی مشهد
محمدرضا اصفهانی – دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد گروه عمران

چکیده:

در تحقیق حاضر، تقویت برشی تیرهای بتن مسلح با استفاده از پلیمرهای مسلح شده با الیاف کربنی (CFRP)، مورد بررسی قرار می گیرد. هدف از تحقیق بررسی اثر مقدار میلگردهای طولی بر افزایش مقاومت برشی ناشی از ورق های تقویتی می باشد. هفت نمونه تیر به طول ۱۵۰۰ میلیمتر و ارتفاع ۲۰۰ میلیمتر با نسبت های کم، متوسط و زیاد میلگردهای کششی ساخته شدند. از این میان سه تیر به عنوان نمونه کنترلی و چهار نمونه نیز در پهلوهای تیر توسط ورقهایCFRP به عرض ۱۸۰ میلیمتر و طول ۵۰۰ میلیمتر تقویت شدند. از میان نمونه های تقویت شده، بجز یک نمونه بقیه فاقد خاموت بودند. کلیه نمونه ها تحت بارگذاری چهار نقطه ای قرار گرفتند و مقادیر بار و تغییر مکان وسط آنها اندازه گیری شد. در تمام نمونه ها ورق های تقویتی بدون اینکه به ظرفیت نهایی برسند از بتن جدا شدند. نتایج مقاومت های برشی نشان می دهند که افزایش نسبت آرماتور طولی ممکن است باعث کاهش عملکرد ورق های تقویتی در بالا بردن مقاومت برشی تیرهای بتن آرمه گردند.