سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدتقی کاظمی – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشکده عمران ، دانشگاه صنعتی شریف
رضا مرشد – دانشجوی کاندیدای دکترای مهندسی سازه دانشکده عمران ، دانشگاه صنعتی شر

چکیده:

شکست ترد برشی در ست ونهای کوتاه بتنی به عنوان یکی از خطرناکترین مدهای شکست در سازه های بتنی شناخته شده است . برای بهبود عملکرد لرزه ای سازه های بتنی لازم است مقاومت برشی و شکل پذیری چنین اعضایی در سازه افزایش یابد . تقویت برشی با استفاده از کامپوزیتهای الیافی، ورق فولادی و پو شش بتن مسلح از روشهای متداول می باشد . امکان خوردگی ورق فولادی، عدم ایمنی کامپوزیتهای الیافی و ورق فولادی در برابر آتش سوزی و یا امکان بریدن و پاره شدن کامپوزیتهای الیافی در اثر ضربه و اشیای تیز از اشکالات این روشها بشمار می رود . در مقاله حاضر تقویت برشی با پوششی از ملات مسلح شده با لایه ورق گسترده فولادی مورد بررسی قرار می گیرد . دوازده ستون کوتاه بتنی بدون تقویت و یا پس از تقویت با لایه نازکی از ملات مسلح به ورقهای گسترده فولادی تحت بار جانبی رفت و برگشتی مورد آزمایش قرار گرفتند . شش نمونه بطور همزمان تحت با ر محوری ثابت نیز قرار داشتند .درصد حجمی ورقهای گسترده فولادی و فاصله خاموتها متغیر بودند . بر اساس نتایج حاصله در حالی که کلیه نمونه های تقویت نشده ترد شکن بودند، نمونه های تقویت شده با ورقهای گسترده فولادی بدون ترک خوردگی برشی قابل توجه، ضریب شکل پذیری مناسبی تا حدود ٨ از خود نشان دادند.