سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت بحران زلزله در شهرهای دارای بافت تاریخی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدمهدی قریشی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه ، دانشگاه یزد ، دانشکده عمران

چکیده:

اهمیت مقاوم سازی بناهای باستانی ، محققان مختلفی را برآن داشته تا روشهای متنوعی را برای این منظور توصیه نمایند . روش زیر که با یک مثال توضیح داده شده است پایه ای برای روش پس تنیدگی میباشد ودر صورتیکه به صورت اصولی به کار گرفته شود ، میتواند پایداری سازه رادر برابر بار زلزله تضمین نماید .