سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی کلوشانی – کارشناسی ارشد سازه، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردستان، اصفهان
کیاچهر بهفرنیا – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان

چکیده:

در این تحقیق به بررسی اثر ورق های FRP در تقویت تیرهای بتن آرمه دارای بازشو در جان، در ناحیه برشی پرداخته شده است، پارامترهایی که مورد بررسی قرار گرفته می شود عبارتند از : ۱) بررسی نحوه پیچاندن ورق های FRPاطراف بازشو در ظرفیت باربری نهائی تیر ۲) بررسی اثر طول ورقهای FRP از بر بازشو بر ظرفیت باربری نهائی تیر ۳) بررسی اثر زاویه قرارگیری الیاف در ظرفیت باربری نهائی تیر. در این تحقیق برای مدلسازی عددی به روش اجزا محدود از نرم افزار Ansys کمک گرفته شده است و در ادامه نتایج بدست آمده از آنالیز عددی با این برنامه با نمودارهای میله ای آورده شده است.