سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا تجری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی
محمدرضا اصفهانی – دانشیار دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی

چکیده:

در این مقاله تقویت خمشی تیرهای بتن‌مسلح با استفاده از ورقهای پلیمری مسلح‌شده با الیاف(FRP)مورد بررسی قرار می‌گیرد.دوازده عدد نمونه تیر آزمایشگاهی به عرض مقطع ۱۵۰ میلیمتر، ارتفاع ۲۰۰ میلیمتر و طول ۲۰۰۰ میلیمتر با درصدهای مختلف فولاد کششی (مقطع با ‌فولاد‌کم، متوسط و زیاد) ساخته‌شد. نه نمونه با ورقهای پلیمری الیافی کربنی تقویت‌شدند و سه نمونة دیگر به عنوان نمونة کنترلی تقویت‌نشده مورد آزمایش قرار‌گرفتند. پهنا و تعداد لایه‌های ورقهای پلیمری الیافی در نمونه‌های مختلف متفاوت در نظرگرفته شده‌ بود.آزمایشها به صورت خمش چهار نقطه‌ای انجام‌شد. نمونه‌های تقویت‌شده نسبت به نمونه‌های کنترلی دارایمقاومت و سختی خمشی بیشتر وشکل‌پذیری تغییرمکانی کمتری بودند. همچنین، نتایج تحقیق نشان می‌دهد که روابط طراحی دو آیین‌نامه ACI440.2R-02آمریکا و ISIS کانادا اثر تقویت کنندگی ورق های (FRP)در مقاومت تیرهای خمشی با فولاد‌کم را دست‌ بالا برآورد می کند.