سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

وحید عرب باقری – دانشجوی کارشناسی ارشد زلزله دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

در این مقاله تقویت خمشی تیرهای بتن مسلح با استفاده از ورقهای پلیمری مسلح شده با الیافمورد بررسی قرار می گیرد. دوازده عدد نمونه تیر آزمایشگاهی به عرض مقطع ۱۵۰میلیمتر، ارتفاع ۲۰۰مکیلیمتر و طول ۲۰۰۰ میلیمتر با درصدهای مختلف فولاد کششی(مقطع با فولادکم، متوسط و زیاد) ساخته شد. نه نمونه با ورقهای پلیمری الیافی کربنی تقویت شدند و سه نمونه دیگر به عنوان نمونه کنترلی تقویت نشده مورد آزمایش قرار رگفتند. پهنا و تعداد لایه های ورقهای پلیمری الیافی در نمونه های مختلف متفاوت در نظر گرفته شده بود. آزمایشها به صورت خمشی چهار نقطه ای انجام شد .نمونه های تقویت شده نسبت به نمونه های کنترلی دارای مقاومت و سختی خمشی بیشتر و شکل پذیر تغییر مکانی کمتری بودند. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که روابط طراحی دو آیین نامه ACI440.2R-02آمریکا و ISIS کانادا اثر تقویت کنندگی ورقهای FRP در مقاومت تیرهای خمشی با فولادکم را دست بالا برآورد می کند.