سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

راضیه تقی آبادی – دانشگاه ولی عصر رفسنجان
فرناز فرمان – دانشگاه صنعتی شریف، تهران
احسانه دقیق احمدی – دانشگاه شهید باهنر، کرمان
علیرضا بهرام پور – دانشگاه صنعتی شریف، تهران؛ دانشگاه ولی عصر رفسنجان

چکیده:

از کنار هم قرار گرفتن حلقه های سیلیکنی ، یک بلور نوری یک بعدی حاصل می شود که با توجه به ضریب بالای رامان در سیلیکن این محیط ها بستر مناسبی برای تقویت رامان می باشند. در این مقاله با استفاده از نظریه ماتریس به تجزیه و تحلیل تقویت کننده بلور نوری متشکل از حلقه های پرداخته و نشان داده شده است که برای پمپ یک توان بهینه و برای تعداد حلقه ها یک حداکثر وجود دارد.