سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدحسین سلیمی نمین – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، رییس موسسه مطالعات نوآوری و فن
محمود عابدی – کارشناس ارشد وزارت نفت، کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های اقتصادی، اجتم
رضا مهدی – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشجوی دکترای مدیریت توسعه

چکیده:

مهندسی ارزش یکی از را ه های کاهش هزینه های پروژه و بالا بردن ارزش در آن است که با خلاقیت انسانی راه هایی برای برآورده کردن کارکردهای یک پروژه با روش های کم هزینه تر بدست می آید. مدیریت ریسک نیز فرایند برنامه ریزی و شناسایی و تعیین خصوصیات و نحوه مقابله با ریسک ها و عوامل عدم قطعیت در یک طرح می باشد بطوریکه بتوانیم اثر آنها را تقلیل دهیم. برای بکارگیری همزمان مهندسی ارزش و مدیریت ریسک ابتدا باید اطلاعات لازم را از منابع مختلف در مورد ریسک های پروژه این تخمین هزینه ای بر عکس طراحی اولیه که د رآن تخمین نقطه ای است. یک تخمین بازه ای خواهد بود. با بدست آوردن تخمین بازه ای برای هزینه های پروژه، هزینه کل پروژه شبیه سایز می شود و هزینه با احتمال ۸۰% به عنوان هزینه طراحی اصلی پروژه در نظر گرفته می شود. آنگاه تیم مهندسی ارزش طی یک فرایند خلاق جایگزین های خود را برای پروژه ارایه می دهد، جایگزین ها با کاهش هزینه و کاهش ریسک. این جایگزین ها با در نظر گرفتن فاکتورهایی مانند احتمال و اثر ریسک و سایر فاکتورهای مهم ارزیابی و بهترین این جایگزین ها انتخاب می شوند. بعد از انتخاب جایگزین مناسب تخمین بازه ای برای بار دوم برای تک تک اقلام هزینه های پروژه صورت می گیرد و هزینه کل پروژه ارزیابی می شود. هزینه با احتمال ۸۰% بدست آمده از این مرحله، هزینه پیش بینی شده برای طرح مهندسی ارزش است که به علت در نظر گرفتن ریسک بودجه احتمالی پروژه را نیز در بر می گیرد. با مقایسه این هزینه با هزینه بدست آمده از مرحله قبل مقدار صرفه جویی حاصل از مهندسی ارزش در پروژه بدست می آید.