سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مسکن و توسعه کالبدی روستا

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیدرضا محمدی – مهندسین مشاور مآب
رضا احمدیان – مهندسین مشاور مآب
طاهره پژوهنده – مهندسین مشاور مآب

چکیده:

پاتوق های روستایی، مهمترین فضای جمعی و تنها نقطه ای از روستا هستند که در آن تعاملات اجتماعی شکل میگیرد. در اغلب موارد این فضاها هر چند استفاده کنندگان زیادی دارد اما کیفیت لازم برای انجام این تعاملات را کمتر داراست.هدف این مطالعه ارایه راهبردهای طراحی برای بهود کیفیت کالبدی وبصری پاتوقهای روستایی براساس مطالعات میدانی واسنادی انجام شده میباشد. بخشی از این اقدامات که میتواند در جهت بهبود و تقویت پتانسیل های هویت ساز و فراهم آوردن بستر تعاملات بیشتر بین ساکنین ، ایجاد و بالا بردن پتانسیل های کیفیت بصری و کالبدی موجود در بافت روستا باشد،از دستاوردهای این مطالعه می باشد.