سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

افشین ترک – تئوریسین روش سختی مرحله ای و ژلاستیسیته آاربر

چکیده:

سد سلولی مدور توسط شرکت مهاب سوئکو در سال ١٣٥٥ بر روی رودخانه بهمنشیر طراحی شد که مجموعه سد های سه گانه مزبور کل طرح را تکمیل می نماید. در سال ١٣٧٢ پس از پایان جنگ تحمیلی وسیاست های دولت ، اجرا بند کشتیرانی بر روی کبراه بهمنشیر مصوب گشت و قرار شد که سازمان آب و برق خوزستان متولی این امرباشد. بدلیل عدم تامین اتصال لازم با سازه سد سلولی این طرح به وزارت جها د سازندگی وقت ارجاع گردید و طرح سد خاکی با بدنه سنگ ریزه ای و قفل کشتیرانی بتنی جایگزین طرح اولیه گشت . مجدداً در سال ١٣٨٢ پس از تلفیق وزارتخانه های جهاد سازندگی وکشاورزی ، مسئولیت اجرا طرح به سازمان واگذار گردید و درسازمان مورد بحث قرار گرفت.طرح مذکور جهت داوری به امور سد و نیروگاه مهندسین مشاور مهاب قدس ارسال شد و در آبان ماه ١٣٨٢ طی صورتجلسه ای مکتوب سد خاکی از لحاظ ایمنی و هزینه مورد قبول واقع نشد و طرح اولیه مهاب سوئکو با وجود مصالح پای کار تائید گشت.به استناد روشهای تحقیقاتی مصوب در کمیته شورای عالی اولین کنفرانس بین المللی ساختمان در قرن ٢١ میلادی در دانشگاه بین المللی فلوریدا و دانشگاه صنعتی هنگ کنگ و انجمن مهندسین عمران آمریکا در خصوص سد های سلولی می توان نتیجه گرفت که کاهش قطر با توجه به ضریب اطمینان طرح وابستگی دارد و توسط مولف به ثبت رسیده است.تعریف بتن ژلاتینی بدین نحو است که بتن کم مقاومت درون خاک شکل می گیرد و با استفاده از حالت خمیری خاک نشست خود را انجام میدهد و یس از مدت زمان مراقبت به مقاومت دلخواه خواهد رسید .اجراء میکرو پایل در کناره دیواره سپر کوبی مانع از نشست دائم می شود و پس از ٢٨ روز کلیه نشست ها تثبیت می گردد.برای اولین بار نحوه اتصال سپر های فولادی به شیب لاک توسط مولف طراحی گ شت که مورد تائید مجامع بین المللی قرار گرفته است . بتن ژلاتینی جهت کنترل لنگر وارده و تغییر شکل شیب لاک درون دیواره های سپر های فولادی اجرا می شود . لازم بذکر است در صورتیکه طرح با دوران استاندارد سد های سلولی رفتار می نمود هزینه های کلی طرح بر ٤ برابر افزای ش می یافت . از اینرو بتن ژلاتینی قابلیت اجرا در مهندسی رودخانه و باتلاقهای مشکل دار را دارد و براحتی با کمترین هزینه قابل دسترسی است.