سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: پنجمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیامک مطهری – استادیار گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی، دانشگاه تهران
عباس نادری فر – استاد یار دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله روش ساخت جدیدی برای کامپوزیتهای شیشه – اپوکسیی ارائه شده است که توسط آن می توان مقاومت ضربه پذیری این کامپوزیتها را تا ۵۰% افزایش داد. در انجام اینکار تحقیقاتی، الیاف شیشه به هنگام بکارگیری در کامپوزیت تحت تاثیر میزان مناسبی از تنش قرار گرفتهاند. تست ضربه بر روی نمونه های ساخته شده، مشخص نمود میزان مقاومت کامپوزیت در برابر ضربه با افزایش تنش اعمال شده روی الیاف در هنگام ساخت، افزایش مییابد این روند تا حد مشخصی ارائه یافته و سپس افزایش تنش روی الیاف باعث افت خواص ضربه پذیری می گردد.