سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدجواد ابوالفضلی قمصری – مرکز بین المللی علوم و تکنلوژی پیشرفته و علوم محیطی، ماهان
محمد کریمی – مرکز بین المللی علوم و تکنلوژی پیشرفته و علوم محیطی، ماهان
محبوبه بهرام پور – مرکز بین المللی علوم و تکنلوژی پیشرفته و علوم محیطی، ماهان
علیرضا بهرام پور – دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران؛ مرکز بین المللی علوم و تک

چکیده:

میکروحلقه های شیشه ای به اربیوم، از قرار گرفتن در کنار یک موجبر مستقیم و پمپ شدن در طول موج ۹۸۰nm ، برای طول موج هایی در باند ۱۵۰nm تقویت می سازند. در این مقاله ابتدا تقویت یک میکرو حلقه آغشته به اربیوم مورد توجه قرار گرفته ، و معادلات آهنگ برای جمعیت وارون یون های اربیوم و معادلات انتشار برای شدت های پمپ و سیگنال بیان شده است. سپس نشان داده شده که می توان از ساختار SCISSOR تقویت باند باریک و باند وسیع ساخت. در صورتی که تمام میکروحلقه ها کاملا مشابه باشند، تقویت در باند باریک و با انتخاب آنها در ابعاد مختلف تقویت در باند وسیع صورت می پذیرد.