سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محبوبه پیرمرادیان – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم
مهدی مومنی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده:

امروزه گردشگری به عنوان یک اصل و قانون در پیشرفت اقتصادی اجتماعی و فرهنگی است که درمعنای وسیع آن عبارت از احتیاج روزافزون انسان ها به استراحت و تغییر آب و هوا عشق علاقه به زیبایی های طبیعت احساس شاید و افتخار به دست آوردن این استراحت درمحیط طبیعی سرشار از زیبایی ها را شامل میشود تقویم گردشگری به عنوان بهترین ابزار توسعه گردشگری محسوب می شود که می توان جذابیت مسافرت را برای گردشگران چندبرابر می کند تقویم گردشگری برای منطقه فریدونشهر را می توان برای سفر کردن در فصول مختلف از سال برنامه ریزی کرد سوال اصلیدراین پژوهش عبارت است از این که آیا تقویم گردشگر می تواند عامل پیشرفت گردشگری درمنطقه فریدونشهر شود؟ دراین تحقیق روش مطالعه توصیفی تحلیلی علی میب اشد و هدف ازاین پزوهش مطالعه تقویم گردشگری و توسعه توریسم و ارایه راهکارها درمنطقه فریدونشهر می باشدنتایج این پژوهش نشانمیدهد که منطقه فریدونشهر با داشتن تقویم گردشگری زمینه ایجاد امکانات و تسهیلات رفاهی برای گردشگران درفصول مختلف سال فراهم می آورد.