سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عبدالله ملک زاده – دانشگاه فرایبورگ، دانشکده فیزیک
رافائل کوئن – دانشگاه فرایبورگ، دانشکده فیزیک
برندفون ایسندرف – دانشگاه فرایبورگ، دانشکده فیزیک

چکیده:

برمبنای تولید و تقویت پارامتریک نوری در یک محیط غیرخطی، یک تقویت کننده پارامتریک نوری با دومرحله تقویت کننده طراحی وساخته شد. با تولید یک فیلامنت در کریستال سفایر طیف پیوسته سفید تولید شد که به عنوان باریکه تقویت خواه از آن استفاده شد. با پمپ کردن کریستال غیرخطی (BBO) با هماهنگ دوم خروجی از یک سیستم تقویت پالس های چرپیده، پالسهایی فوق العاده کوتاه با طول موجی که به طور پیوسته در بازه nm470-730 قابل تنظیم بودند تولید شدند. جبران کردن چرپ پالسهای تولید شده در یک کمپرسور منشوری انجام شد.