مقاله تكثير درون شيشه اي درختان بالغ اکاليپتوس گرنديس (Eucalyptus grandis) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در تحقيقات ژنتيك و اصلاح گياهان مرتعي و جنگلي ايران از صفحه ۳۵ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: تكثير درون شيشه اي درختان بالغ اکاليپتوس گرنديس (Eucalyptus grandis)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اکاليپتوس گرنديس
مقاله باززايي
مقاله تكثير درون شيشه اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امام ميترا
جناب آقای / سرکار خانم: عصاره محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: شهرزاد شكوفه
جناب آقای / سرکار خانم: خجير كيكاووس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اکاليپتوس گرنديس، يك گونه گياهي سريع الرشد، با ارزش و داراي اهميت اقتصادي و صنعتي فراواني است كه به دليل فيبرهاي چوبي آن در صنعت كاغذسازي و توليد زغال و سوخت، در مقياس وسيعي كشت مي شود. براي تکثير رويشي اين گونه به طريق کشت بافت از جوانه هاي راسي و جانبي درختان بالغ از منطقه شمال ايران (ايستگاه تحقيقاتي و از چمستان) و در فصل هاي مختلف سال استفاده شد. براي ضدعفوني کردن سطحي نمونه ها، تيمارهاي مختلفي از كلرورجيوه مورد آزمون قرار گرفت. نمونه برداري در فصل تابستان و ضدعفوني با تيمار كلرور جيوه ۱/۰ درصد به مدت ۷ دقيقه، به عنوان بهترين تيمار ضدعفوني سطحي انتخاب شد. براي باززايي و تكثير، تركيبات مختلفي از هورمون ها مورد ارزيابي قرار گرفت. تكثير مطلوب شاخه در محيط كشت تغيير يافته MS واجد نيم غلظت نيترات و هورمون هاي BA، IBA، Kin، و GA به ترتيب با غلظت هاي ۱/۰، ۰۱/۰، ۲/۰ و ۱/۰ ميلي گرم در ليتر بدست آمد. انتقال شاخه هاي باززايي شده به محيط تكثير داراي هورمون هاي Zeatin و IAA به ترتيب در غلظت هاي ۲/۰ و ۱ ميلي گرم در ليتر جهت رشد طولي شاخه مناسب بود. ريشه زايي در محيط كشت تعديل يافته MS داراي ۴/۱ غلظت از املاح پرمصرف، IBA و NAA هر يك به ميزان ۵/۰ ميلي گرم در ليتر بدست آمد. اين گياهچه ها با موفقيت در شرايط گلخانه اي سازگار و به عرصه منتقل شدند.