مقاله تكرار بلاغي، اهميت و لزوم بازنگري آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در زبان و ادب فارسي (نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريز) از صفحه ۸۱ تا ۱۰۳ منتشر شده است.
نام: تكرار بلاغي، اهميت و لزوم بازنگري آن
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بلاغت
مقاله علم معاني
مقاله بديع
مقاله تكرار (تكرير) و زبان فارسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سبزعلي پور جهاندوست

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تكرار يا به قول بلاغيون «تكرير به عنوان سري بلاغي از موضوعاتي است كه در كتب بلاغي به آن اشارات فراوني شده است. در علم بلاغت براي تكرار، انگيزه ها و انواع بسياري برشمرده اند و در آن موارد كثرت تكرار را مخل فصاحت و تكرار صحيح را مفيد دانسته اند. اغلب محققان، تكرار در قرآن را نه تنها مطلوب، بلكه در حد اعجاز دانسته اند كه داراي انگيزه و فايده هايي است. اما درباره تكرار در كلام بشري، آن گونه كه بايد، در كتب بلاغي قديم فارسي بحث نشده است.
با بازنگري متون و نمونه هاي فراوان مشخص خواهد شد كه تكرار چه نقشي در زبان و ادب فارسي دارد. در اين مقاله، ضمن طرح اهميت تكرار در ادب فارسي، و نيز تكرار در زبان فارسي، به اين نتيجه رسيده است كه تكرار، شگردي زباني است كه در زبان روزمره نيز بسيار كاربرد دارد و همين شگرد زباني به عنوان ذات و سرچشمه زيبايي در خلق شعر و هنر نقش عمده دارد و لازم است همچون وزن در شعر و نظم در زيبايي شناسي مورد عنايت قرار گيرد. آنچه در اين مجال آمده عبارت است از: تعريف تكرار، انگيزه تكرار، تمايل انسان به تكرار، تكرار در زبان و ادب فارسي. منظور از تكرار در اين جا، تكرار اوج و تكواژ نيست بلكه تكرار عبارت يا فراتر از عبارت و جمله است.