مقاله تكوين گل آذين و گل در گونه amaricana Phytolacca (سرخاب كولي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در زيست شناسي گياهي از صفحه ۳۷ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: تكوين گل آذين و گل در گونه amaricana Phytolacca (سرخاب كولي)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنتو‍ژني
مقاله ديپلوستموني
مقاله فيتولاكا
مقاله ميكروسكوپ نوري بازتابشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نقي لو سميه
جناب آقای / سرکار خانم: گوهري غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: دادپور محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تكوين گل آذين و گل در گونه americana Phytolacca توسط ميكروسكوپ نوري بازتابشي مورد مطالعه قرار گرفت. نتايج حاصل نشان داد گل ها در گل آذين خوشه اي و با الگوي مارپيچي و رو به محور آغازش مي يابند. هر گل توسط يك براكته و دو براكتئول احاطه مي گردد. گلپوش مشتمل بر پنج كاسبرگ است كه با فيلوتاكسي ۲/۵ به صورت مارپيچي آغازش مي يابند. پرچم ها به تعداد ده عدد و به صورت زوج در مقابل كاسبرگ ها ظاهر مي شوند. آغازش جفت هاي پرچمي نيز از الگوي مارپيچي تبعيت مي كند. تعداد برچه ها برابر با پرچم هاي اصلي؛ يعني ده عدد است كه در گل هاي بالغ بخش قاعده اي آنها به هم متصل شده، ولي بخش انتهايي كه مشتمل بر خامه است، مجزا از هم باقي مي ماند. از جمله موارد نادري كه در جريان بررسي تكوين گل در اين گونه مشاهده گرديد، آغازش گل هاي اضافي در قاعده براكته و براكتئول ها، تشكيل پرچم هاي اضافي در خارج حلقه پرچم هاي اصلي و مضاعف شدن پرچم هاي اصلي و افزايش تعداد پرچم ها و برچه ها به ۱۱ عدد است. داده هاي به دست آمده در اين بررسي، ديپلوستموني نافه به عنوان حالت اجدادي در فيتولاكاسه را تاييد مي كند و بر اين اساس، گونه P. americana داراي موقعيت ابتدايي در جنس فيتولاكا است.