سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی مومنی رق آبادی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان گروه عمران
علیرضا بقراط – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده مهندسی گروه عمران

چکیده:

در خاکریزهایی که با مصالح حاوی درصد رس بالا ساخته شده و رطوبت زمان تراکم مصالح آنها درحد رطوبت بهینه یا کمتر از آن است، فازهای آب و هوای خاک غیراشباع به صورت پیوسته می باشند. تحلیل های تحکیم زمان ساخت این خاکریزها که تا کنون با فرض هوای محبوس انجام می شده اند، خالی از اشکال نیستند در این مقاله معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزی فازهای آب و هوا از تئوری جریان دو فازی توسعه یافته مورد استفاده قرار گرفته اند و با وابسته کردن این معادلات به تنش اثر ساخت لایه های جدید اعال شده است. این معادلات با شیوه تفاضل محدود حل گردیده اند. در پپایان فلوچارت تحلیل فشارهای منفذی حین ساختمان خاکریزها پیشنهاد گردیده است. نگارندگان وقوف کامل دارند که یک روش نو بایستی در بوته ازمایش قرار گرفته و پاسخ مثبت دهد. اما در این مجال با مغتنم شمردن فرصت نظرات و کارهای مقدماتی انجام شده را ارائه نموده اند.