سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش ملی مناسب سازی محیط شهری

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

حامد زرین کمری – دانشجوی سال آخر کارشناسی ارشد معماری دانشگاه بین المللی امام خمینی

چکیده:

یکی از اولین ملزومات یک مطالعه جامع و مانع در هر زمینه ای بررسی فعالیت های انجام شده قبلی در همان زمینه میباشد. از سوی دیگر مساله معلولیت با توجه به ابعاد انسانی و روحی – روانی آن، تحقیق پیرامون خط سیر برخوردهای اجتماعی با این مساله را نیز طلب می کند.
با توجه به پیشینه جهانی در زمینه های خدمات رسانی به خصوص در عصر مدرن، استفاده از تجارب سایر کشورها و همچنین بررسی سیر تحول نگرش جهانیان نسبت به معلول و معلولیت بسیار ضروری است . چرا که از یک سو ما را از آزمودن آزموده ها یانان بی نیاز می کند و از سوی دیر دید روشنی برای برداشتن گام های بعدی در این زمینه ها در اختیارما قرار میدهد. به عبارت دیگر، برای یک جهش بلند تر باید چند گام عقب تر رفت .
در این مقاله دو عنوان در نظر گرفته شده تا هر دو جنبه مذکور را پوشش دهد. در عنوان اول «تاریخچه فعالیت های جهانی» پیشینه، سیر تحول نوع «سازمان ها، نهادها و انجمن های تاثیرگذار» ، ضمن معرفی مجموعه ای از مراکزی که ممکن است به صورت جهانی درگیر موضوع معلولیت و معلولین باشند، به صورت عملی محصول تلاش ها و فعالیت های جهانی در قالب این سازمان ها و نهادها خواهد داد.