سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: همایش آموزشی تخصصی آب بحساب نیامده

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مصطفی اکرمی – کارشناس مکانیک شرکت آب و فاضلاب استان زنجان

چکیده:

منابع آب در کشور ما محدود است و روز به روز این حلقه تنگ تر می شود و طرح ملی آبهای بحساب نیامده تلاش می کند از فشار این محدودیت بکاهد . شناسائی معظلات اولین گام در جهت برنامه ریزی در راستای رفع آنها می باشد . در این قسمت تصفیه خانه های آب ، بک واش همواره اهمیت خاص داشته و شناخت و صحت بهره برداری آن از ضروریات راهبرد یک تصفیه خانه می باشد . در این مقاله سعی شده است با معرفی سیستم تصفیه آب و استفاده از کمیتهای عددی تصفیه خانه آب شیراز که در مسیر خط لوله آبرسانی شیراز از سد درود زن واقع شده است ، اهمیت شستشوی فیلترهای شنی و ضرورت صحت انجام آن نشان داده شود . نگارنده تلاش کرده است با استفاده از تجربه کار خود در این واحد راه کارهای عملی کاهش تلفات را نیز ارائه نماید . امید است که این سعی ناچیز بتواند بهبودی در این قسمت از صنعت آب را باعث گردد .