سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدصادق احدی – دفتر طرح ملی تغییر آب و هوا، تهران، مرکز تحقیقات زیست محیطی
محمد سلطانیه – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت

چکیده:

در این مقاله منابع مختلف تلفات تبخیری بنزین و روشهای محاسبه میزان تلفات و راهکارهای مناسب کنترل و بازیابی آن به عنوان یک سوخت گرانبها از نظر بهره وری در مصرف انرژی از یکسو و جلوگیری ا ز آلودگی محیط زیست از سوی دیگر مورد بررسی وارزیابی قرار گرفته است . بدین منظور با جمع آوری آمار و ارقام مختلفی نظیر نوع و مشخصات فیزیکی مخازن نگهداری بنزین، مشخصات بنزین توزیعی کشور نظیر فشار بخار، دما، نوع و وضعیت شبکه توزیع، وضعیت پمپ بنزین های کشور، آمار خودروئی و توزیع سنی آنها، آمار و اطلاعات منطقه ای هواشناسی کشور در سال ٧٥، میزان تلفات تبخیری بنزین از فرآیندهای تولید تا منابع مصرف در سال ١٣٧٥ توسط برنامه کامپیوتری، Evap_Loss که بدین منظور توسط مولفین این مقاله توسعه داده شده است، بر
آورد شده است . سپس در آخر روشهای کنترل وکاهش تلفات تبخیر ی بنزین از منابع مختلف انتشار و اثر بخشی آنها ارزیابی گردیده است .