سال انتشار: ۱۳۶۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

قدرت اله حیدری – تلفات قدرت در خطوط انتقال نیرو

چکیده:

محاسبه مقدار تلفات قدرت در خطوط انتقال نیرو گرچه ظاهراً بسهولت عملی است ولی عدم آگاهی از میزان دقیق مقاومت هادیها باعث می شود تا نتیجه محاسبه از مقدار واقعی دور باشد . درجه حرارت هادی که عامل اصلی تغییرات مقاومت و نتیجتاً تلفات قدرت می باشد بوسیله عوامل متغیری چون درجه حرارت محیط، تابش مستقیم خورشید و تلفات الکتریکی ایجاد می گردد که همین عوامل حتی با ثابت ماندن قدرت انتقالی در خطوط انتقال نیرو ممکن است مقدار تلفات قدرت را بیست تا سی درصد تغییر دهند . در این مقاله برای درجه حرارت های معینی از محیط تاثیر جریان عبوری از هادیها در مقدار مقاومت بررسی و سر انجام راب طه جدیدی جهت محاسبه تلفات قدرت ارائه می گردد علاوه بر آن به روابط جدید و تقریبی زیر نیز اشاره می گردد .
تغییرات درجه حرارت هادی بر حسب جریان
رابطه درجه حرارت هادی و خورشید
رابطه تقریبی محاسبه ظرفیت حرارتی هادیها
رابطه ساده مقاومت AC و DC هادیها