سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسنا قلی پورکنعانی – رزیدنت بخش بهداشت و بیماریهای آبزیان دانشگاه تهران
داور شاهسونی – دانشیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد
مهرناز راد – استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

پرورش ماهیان قزل آلا در طی سالهای اخیر در بسیاری از استانهای کشور توسعه فراوانی داشته است بطوری که سرمایه گذاری های زیادی توسط بخش دولتی و خصوصی در صنعت آبزی پروری در نقاط مختلف کشور صورت گرفته است . تمایل و گرایش ذائقه مردم به گوشت سفید سالم بخصوص پروتئین آبزیان رو به افزایش بوده از این رو مراکز تکثیر و پرورش آبزیان روزبه روز در حا ل افزایش است . بسیاری از پرورش دهندگان متاسفانه از شرایط استاندارد نگهداری ماهیان اطلاع جامعی ندارند لذا در بسیاری از موارد استرسهایی ( مدیریتی ) به ماهیان وارد می گردد که شرایط را برای بروز انواع بیماریها و در نهایت تلفات فراهم می کند . این باکتری ها گرم منفی و از خانواده ویبریوئاسه آ می باشند که اولین بار توسط کروز و همکاران ) (۱۹۸۶ از ماهیان قزل آلا رنگین کمان ( بالای ۱۰۰ گرم ) در فصل تابستان از کشور پرتقال گزارش شد .
ازکارگاهی در شهرستان چناران تلفاتی در ماهیان ( با وزن ۱۵۰ گرم ) گزارش گردید ، ماهیان مبتلا د چار تیرگی رنگ، بی اشتهائی بودند و در حاشیه استخر تجمع داشتند . علائم کالبد گشایی شامل خون ریزی در بافت چربی، کبد و طحال متورم بود . مخرج متورم و قرمز رنگ بود و تر شحات زرد رنگی در روده وجود داشت . تعدادی از ماهیان با علائم بالینی صید و بعد از بیهوشی، به صورت ا ستریل کالبد گشائی گردیدند . بافتهای کلیه، کبد و طحال مورد آزمایش باکتریولوژی قرار گرفتند و در محیط های بلاد آگار و مک کانکی کشت داده شدند . بعد از ۲۴ ساعت در محیط آزمایشگاه ) ۲۰ درجه ) پرگنه های گرد تشکیل شد . بعد از خالص سازی و تهیه کلونی های مجزا، آزمایشات مختلف بیوشیمیایی و کشت در محیطهای افتراقی، باکتری پلیزیوموناس شیگلوییدس تشخیص داده شد که درتست آنتی بیوگرام به دارو های آنروفلوکساسین و کلرامفنیکل حساسیت نشان داد . به پرورش دهنده توصیه گردید تراکم ماهیان کاهش و از برج هوادهی استفاده نماید . استفاده از آنروفل وکساسین در روز سوم درمان تلفات را شدیدا کاهش و در روز هفتم درمان، تلفات کاملا متوقف گردید .