سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسنا قلی پورکنعانی – رزیدنت بخش بهداشت و بیماریهای آبزیان دانشگاه تهران
داور شاهسونی – دانشیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

تغذیه مناسب و کیفی در سلامت تمامی موجودات نقش اساسی دارد و ماهیان از این امر مستثنی نیستند . ماهیانی که در محیط های طبیعی زندگی می کنند با تنو ع غذایی زیادی روبرو می باشند . به همین خاطر علائم سوء تغذیه در بین جمعیت ماهیان غیر پرورشی دیده نمی شود . مگر در مواقعی که مقدار غذا در اثر وضعیت و شرایط غیر طبیعی ، کیفیت و کمیت آب یا عوامل دیگر تغییر کند، همچنین در محیط های آزاد یک زنجیره غذایی مناسب بین گیاهان و حیوانات دریازی وجود دارد و متناسب با نوع غذا مواد مورد نیاز اساسی هر کدام از آنها تامین می شود . اما در محیط های پرورشی علاوه بر تهیه جیره غذایی کامل باید به مقدار غذایی که برای حفظ سلامت ماهیان پرورشی به طور روزانه داده می شود، گونه ماهی، اندازه ماه ی، دفعات غذادهی، دمای آب و نوع جیره غذایی توجه ویژه ای داشت . برای ماهیان پرورشی تامین یک جیره غذایی مناسب که بر اساس اندازه ماهی و دمای آب تنظیم گردد، بسیار ضروری و حیاتی می باشد. هضم غذا در ماهیان دارای معده مانند سایر حیوانات مهره دار است . در ماهیان گوشتخوار آنزیم های پروتولیتیک، لیپاز و کربوهیدراز جهت هضم غذا ترشح می شود . تولید و ترشح این آنزیم ها به طور مستقیم به حرارت محیط بستگی دارد و تغییرات شدید حرارتی در کمیت و کیفیت آنزیم ها نقش بسزایی دارد . در اواخر فصل پاییز در مرکز پرورش ماهیان قزل آلا در شهر ستان مشهد ( گلمکان ) تلفات شدیدی در ماهیان انگشت قد ۲) گرم ) مشاهده گردید . بچه ماهیان از رشد خوبی برخوردار نبودند علائم بالینی مشاهده شده در این ماهیان بی حالی، اتساع شکمی، کم تحرکی، کست مدفوعی،بدن آویزان وکم خونی آبششها بود . در کالبدگشایی علائم واضحی از اتسا ع رودها و پرخونی مشاهده گردید .. استخرها در میان کوه ها واقع شده بودند و آب این مرکز پرورش ماهی از پشت سد تامین و بخشی از آب خروجی بصورت برگشتی مجددا با عبور از برج هوادهی به استخرها وارد می گردید در برسی دمای آب در طول ۲۴ ساعت ( به مدت ۳ روز ) مشخص گردید که حداکثر دمای آب در ساعت ۱۲ ظهر ۱۳) درجه ) و از لحاظ شرایط مکانی بعد از این ساعت دمای آب به سرعت کاهش می یافت . با توجه به اینکه بچه ماهیان با فاصله زمانی کوتاه تغذیه می شدند و افت دما در محیط اتفاق می افتاد این امر موجب نفخ شدید در ماهیان می گردید . با تغییر در دفعات غذا دهی، زمان غذا دهی،مقدار غذا،تصحیح شرایط ورودی آب استخر ها و به حداقل رساندن تغییرات دمای آب، تلفات بچه ماهیان متوقف گردید .