مقاله تلفيق، راهبردي مناسب براي تدوين برنامه درسي چندفرهنگي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مطالعات ميان رشته اي در علوم انساني از صفحه ۱۴۹ تا ۱۶۵ منتشر شده است.
نام: تلفيق، راهبردي مناسب براي تدوين برنامه درسي چندفرهنگي
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش عالي
مقاله اقوام
مقاله برنامه درسي
مقاله تلفيق
مقاله چند فرهنگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عراقيه عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فتحي واجارگاه كوروش
جناب آقای / سرکار خانم: فروغي ابري احمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: فاضلي نعمت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله: