مقاله تلفيق سيستم هاي تصميم گيري چندمعياري و اطلاعات جغرافيايي در مكان يابي محل هاي مناسب پخش سيلاب جهت تغذيه مصنوعي (مطالعه موردي: دشت چاه دراز-سيرجان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در فصلنامه زمين شناسي ايران از صفحه ۹۷ تا ۱۰۵ منتشر شده است.
نام: تلفيق سيستم هاي تصميم گيري چندمعياري و اطلاعات جغرافيايي در مكان يابي محل هاي مناسب پخش سيلاب جهت تغذيه مصنوعي (مطالعه موردي: دشت چاه دراز-سيرجان)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تغذيه مصنوعي
مقاله تصميم گيري چند معياري (MCDM)
مقاله سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي (GIS)
مقاله سيستم پشتيبان تصميم گيري (DSS)
مقاله روش تحليل سلسله مراتبي (AHP)
مقاله روش Saaty
مقاله چاه دراز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ناصري حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزخاني محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: مكنوني گيلاني سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور انتخاب مکان هاي مناسب جهت پخش سيلاب، براي تغذيه مصنوعي آب هاي زيرزميني دشت چاه دراز، از تلفيق سيستم هاي تصميم گيري چند معياري (MCDM) و سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي (GIS)، در قالب يك سيستم پشتيبان تصميم گيري(DSS) ، استفاده شده است. بدين ترتيب كه ابتدا معيارهاي لازم و تاثيرگذار در انتخاب مكان تغذيه مصنوعي، شناسايي شده است. سپس اين معيارها براساس روش تحليل سلسله مراتبي(AHP) ، به اجزا و سطوح كوچك تر تقسيم شده اند. پس از آن با استفاده از روش مقايسه هاي زوجي، معيارهاي موجود در هر جز (سطح)، اولويت بندي شده اند. در اين روش براي هر معيار بر اساس درجه اهميت، عددي بين ۱ تا ۹ (۱: کم اهميت، ۹: پراهميت)، در نظر گرفته شده است. آنگاه به کمک روش ساتي (Saaty)، درجه اهميت قضاوت هاي انجام گرفته (وزن ها) براي هر سطح محاسبه شده است. در ادامه در محيطGIS ، لايه هاي اطلاعاتي مورد نياز از قبيل فاصله از چاه، فاصله از مسيرهاي ارتباطي (جاده ها)، عمق آب زيرزميني، نفوذپذيري، كيفيت آب زيرزميني (هدايت الكتريكي)، شيب توپوگرافي، واحدهاي سنگي (زمين شناسي) تهيه شده و وزن هاي محاسبه شده در سطوح ساختار درختي، به اين لايه ها اعمال گرديده است. سرانجام با تلفيق لايه هاي اطلاعاتي با يكديگر، محدوده هاي مناسب كه عمدتا در شمال و شمال شرقي دشت چاه دراز قرار دارند، به عنوان مكان مناسب تغذيه مصنوعي آب هاي زيرزميني انتخاب شده اند.