مقاله تلفيق هدف هاي زيست محيطي و هدف هاي بهره برداران کشاورزي در تعيين الگوي بهينه در استان فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۷ در اقتصاد كشاورزي (اقتصاد و كشاورزي) از صفحه ۱۱۵ تا ۱۴۰ منتشر شده است.
نام: تلفيق هدف هاي زيست محيطي و هدف هاي بهره برداران کشاورزي در تعيين الگوي بهينه در استان فارس
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوي زيست محيطي
مقاله آب
مقاله کودشيميايي
مقاله سموم
مقاله ريسک
مقاله درآمد
مقاله استان فارس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طاهري فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي سيدنعمت اله
جناب آقای / سرکار خانم: بوستاني فردين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه با استفاده از رهيافت برنامه ريزي چندهدفي هدف هاي زيست محيطي و بهره برداران منطقه مرودشت به گونه توام مورد بررسي قرار گرفت. براي هريک از هدف هاي سطوح گوناگون انتخاب و الگوهاي متعدد ارايه شد. بر اساس يافته هاي مطالعه مشخص گرديد که ميان هدف هاي ياد شده تبادل وجود دارد و مي توان به ترکيب بهينه اي از هدف ها که در مقايسه با سطح فعلي آنها از جاذبه بيشتري برخوردار است، دست يافت. همچنين مشخص گرديد که از راه تغيير در الگوي کشت مي توان به الگوهايي دست يافت که قادرند در هدف هاي زيست محيطي بهبود شايان توجهي ايجاد نمايند. در مقايسه با ساير محصولات نيز جو و گوجه فرنگي، در تامين توام هدف هاي مورد نظر از شرايط بهتري برخوردارند. پس از اين دو محصول گندم و برنج قرار دارند.