سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی پورحسین – دانشجوی کارشناسی ارشد کنترل
محمدباقر نقیبی سیستانی – دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در یک سیستم چند عاملی، عاملها برای دستیابی به هدف مشخص در محیطی ناشناخته، نیازمند فراگیری از محیط وهمکاری با یکدیگر می باشند. در این مقاله مسئله ی مسیر یابی در محیط ناشناخته و دینامیک با نگاه سیستم چندعاملی موردبررسی قرار گرفته و عاملها، جستجوگرهای محیط می باشند و تلفیقی از یادگیری تقویتیQبه همراه الگوریتم ژنتیک برای بهبود عمل هر یک از عاملهای جستجوگر (به صورت جدا و در داخل یک گروه) مورد استفاده قرار گرفته است. در نهایت روش ارائه شده در مسئله ی شکار و شکارچی برای حالات مختلف سیستم چند عاملی با عاملهای همکار وعاملهای خودخواه پیاده شده است