سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رامین نبی زاده – دکترای مهندسی بهداشت محیط
علیرضا مصداقی نیا – گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دا
سیمین ناصری – گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دا

چکیده:

سیستم لجن فعال رشد چسبیده هوازی یکی از سیستمهایی است که به طور گسترده در تصفیه فاضلابها اعم از شهری و صنعتی بکارگرفته می شود. در تجزیه و تحلیل این سیستم تا کنون الگوهای ریاضی بسیاری مطرح شده اند. برخی از این الگوها به دلیل بکارگیری پارامترهای متعدد که اندازه گیری برخی از آنها در عمل دشوار و پر هزینه است، عملا کاربرد چندانی پیدا نکرده اند. در این مقاله دو الگوی ریاضی مهم در آنالیز سیستمهای رشد چسبیده و همچنین روش شناسی تعیین ضرایب سینتیکی از نظر خواهد گذشت. در ضمن چگونگی تلفیق الگوهای ریاضی و برنامه های تحلیل گر پویا جهت محاسبه برخی از پارامترها که به سادگی و مستقیما در سیستمهای رشد چسبیده قابل اندازه گیری نیستند، ارائه شده است. با کاربرد روش شناسی مطرح شده می توان با داشتن ضرایت سینتیکی و کاربردی تحلیل پویا به سادگی بسیاری از پارامترهای دیگر را در شرایط پایداری سیستم مورد ارزیابی قرار داد.