سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابوالفضل اشتهاردی – کارشناس ارشد آموزشی،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران
حمید عبادی – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران
محمدجواد ولدان زوج – دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
علی محمدزاده – دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

امروزه کشورهای مختلف با استفاده از تکنولوژی سنجش از دور در اندک زمانی حجم قابل ملاحظه ای از اطلاعات زمینی جمع آوری کرده که این اطلاعات اساس برنامه ریزی های مختلف را تشکیل می دهد. با توجه به افزایش تعداد سنجیده نیاز به تلفیق تصاویر سنجنده های مختلف می باشد تا بتوان از اطلاعات موجود حداکثر بهره گرفته شود. تلفیق داده ها از جمله روشه های مناسبی است که با توجه به خصوصیات اولیه داده ها می توان توسط الگوریتم های خاصی داده های جدید با ویژگی مناسبتر تولید کرد. در این روشها با ترکیب داده هایی با قدرت تفکیک مکانی بالا و داده هایی با قدرت تفکیک طیفی متوسط، داده های جدیدی تولید می شوند که ضمن حفط خصوصیات طیفی تا حد زیادی توان تفکیک مکانی آنها و حتی ارزش اطلاعاتی آن نیز افزایش می یابد. به عنوان مثال چون اطلاعات طیفی سنجنده TM بالا و اطلاعات مکانی آن کم است، و بر عکس اطلاعات مکانی سنجنده Spot بیشتر از TM، در حالی که اطلاعات طیفی آن کمتر است از ترکیب اطلاعات طیفی سنجنده TM و اطلاعات مکانی سنجنده Spot می توان به منظورهای خاصی از جمله تفسیر و تشخیص عوارض و تهیه نقشه رقومی از روی تصاویر تلفیق شده بهره برد. در این تحقیق اقدام به تلفیق مشاهدات ماهواره های لندست و اسپات منطقه ورزنه با روشهایBrovey ،PCA و IHS گردید. در نهایت با استخراج تقاطع ها و عوارض و مقایسه آن با نقشه موجود، دقت تلفیق تصاویر مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند.