سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نخستین کنگره بین المللی مدیریت ریسک

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

عباس باقرپورنصرآباد –
حسن حسینی نسب –
علی اصغر نجاتی زاده –

چکیده:

به کارگیری مهندسی ارزش در پروژه های اجرایی با توجه به پیچیدگی کارها به ویژه در طرحهای بزرگ اجرایی، می تواند به ابزار بی چون و چرای مدیریت در کنترل هزینه ها تبدیل شود . هدف این روش، از میان برداشتن یا اصلاح هر چیزی است که موجب تحمیل هزینه های غیر ضروری می شود، بدون آنکه آسیبی به کارکردهای اصلی و اساسی طرح وارد آید . مهندسی ارزش بیش از هر چیز یک شیوه حل مسئله است که این مساله در کل بیشتر به سوی کاهش هزینه در پروژه ها سوق پیدا می کند و معمولاً راه حلها و گزینه های کم هزینه با ریسکها و مخاطرات زیادی همراه می باشند . از آن سو رویکرد مدیریت ریسک بیشتر برای افزایش ایمنی و ضریب اطمینان در یک سیستم می باشد که باعث بالا رفتن هزینه ها می شود و نیز در صورت کاهش ریسکهای موجود در یک پروژه در بیشتر وقتها هزینه هایی جهت مقابله با ریسکهای احتمالی به صورت هزینه های ناشی از افزایش ضرایب اطمینان طرح ها و یا هزینه های پیش گیرانه به پروژه ها تحمیل می شود .
این تحقیق برای پیدا کردن راه کارهای مناسب برای تلفیق این دو روش یعنی بکارگیری همزمان مدیریت ریسک و مهندسی ارزش در پروژه ها و به طور موردی بر روی یکی از پروژه های شرکت عملیات اکتشاف نفت (Oil Explorations Operation Company)که به اجرا در آمده است می باشد، نتایج آن برای این پروژه نیز مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.