سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد بلوکی –
محمدجعفر محمدزاده –
بهرام سامانی –

چکیده:

منطقه مورد مطالعه شیئی انطباق میان در زون البرز – آذربایجان در شمال غرب ایران – آذربایجان شرقی واقع شده است. این منطقه به طور عمده از سنگ‌های آتش‌فشانی و رسوبی ائوسن، الیگوسن و میو سن تشکیل شده که نفوذ توده‌های گرانیتوئید که در راستای شمال غربی – جنوب شرقی موجب فعالیت مجدد محلول‌ها، دگرسانی و کانه زایی فلزات پایه و طلا گردیده است. تشخیص زود آلتراسیون منطقه، انیس مهمی در راستای اکتشافات فلزات پایه و طلا محسوب می‌گردد وسعت وسیعی از زون‌های آلتراسیون و عدم رویت بعضی از این زون‌های مهم آلتراسیونی در تصویر ماهواره‌ای TM موجب گردید تا از داده‌های ژئوفیزیک هوایی (شامل پتاسیم، توریوم ، اورانیوم و شدت مغنطیس کل) و تلفیق این دو در بهینه‌سازی سفته آلتراسیون های منطقه استفاده گردد. پلیدی به نقشه‌های آلتراسیونی حاصل از داده‌های ماهواره‌ای TM و ژئوفیزیک هوایی با استفاده از تئوری منطق فازی اقدام گردیده که در بهینه‌سازی ثبت آلتراسیون های منطقه منتج به سمت دوزن امیدوارکننده A.B برای کاندیدای فلزات پایه و تلاش خود نهایتاً کنترل میدانی و نتایج حاصل از تلفیق ، مستعد ترین زون A را به عنوان کنیسه فلزات پایه و طلا معرفی کرد.