سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امیر رضا مرادی – کارشناس ارشد ژئودری
هوشنگ عیوضی – کارشناس ارشد GIS

چکیده:

تبدیل ویولت، بعنوان یک ابزار آنالیز چند طیفی، ضمن آنکه می تواند فرکانس های مختلف موجود در یک سیگنال وابسته به زمان یا مکان را تفکیک نماید، قادر به توجه به ساختار داده ها نیز بوده و از این رو این تبدیل را می توان در مواجه با اطلاعاتی در رزولوشن های مختلف به موجود در یک سیگنال وابسته به زمان یا مکان را تفکیک نماید، قادر به توجه به ساختار داده ها نیز بوده و از این رو این تبدیل را می توان در مواجه با اطلاعاتی در رزولشن های مختلف به کار برد، در این مقاله حاضر، از این ویژگی در تلفیق دو دسته از اطلاعات انومالی ثقل نمونه از یک منطقه از زمین با قدرت تفکیک های مختلف بهره گرفته و به برآورد آنامولی های ثقل متراکمی بر مبنای تبدیل ویولت گسسته دو بعدی دست یافته ایم. نتایج عددی حاکی از قابلیت تئوری مزبور در برآورد اطلاعات انومالی ثقل با تراکم بالا خواهند بود.