سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زهره عرفانی جزی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی نقشه برداری، پردیس فنی، گروه مهند
محمدعلی شریفی – استادیار گروه مهندسی نقشه برداری، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه ته

چکیده:

علم ژئودزی شاخه ای از علوم مهندسی است که به مطالعه ی دقیق و موشکافانه ی مدیان ثقل زمین و تغییرات آن می پردازد. در این راستا علاوه بر مطالعات خاص و دقیق بر روی سطح زمین، به مطالعه ی مدار ماهواره های در گردش پیرامون زمین پرداخته و با آنالیز مدار ماهواره ها تغییرات میدان ثقل را بصورت دقیق تر و در مقیاس های جهانی بدست می آورد. ماهواره ی GRACE دومین نسل از ماهواره های مخصوص ثقل سنجی می باشد که هدف از مأموریت آن بررسی تغییرات زمانی میدان ثقل زمین است. این ماهواره از دو کانال مختلف به ثبت اطلاعات مدار می پردازد. گیرنده های نصب شده بر روی جفت ماهواره ی GRACE مختصات را هر ۶۰ ثانیه در سیستم مختصات جهانی WGS84 ثبت می نمایند. سیستم فاصله یابی KBR1 تغییرات موقعیت نسبی دو ماهواره و سرعت این تغییرات را هر ۵ ثانیه ضبط می کند. در مطالعه ی تغییرات محلی میدان ثقل، در صورت اکتفا نمودن به مشاهداتی با نرخ اندازه گیری موقعیت توسط گیرنده های GPS با کمبود مشاهدات مواجه خواهیم شد. تلفیق این مشاهدات سبب می شود تا توانایی تجزیه و تحلیل مدار ماهواره و به تبع آن میدان ثقل زمین را تا درجه و مرتبه های بالاتر افزایش یابد. از این رو در این مقاله سعی شده تا با کمک روش های درون یابی، مختصات سه بعدی ماهواره های GRACE بصورت متراکم تر بدست آید تا از این رهگذر بتوان با داده های متراکم تر به مطالعه ی دقیق تر میدان ثقل زمین و تغییرات آن پرداخت.