سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مسعود مصباحی – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد لرستان

چکیده:

این تحقیق با هدف تلفیق نرم افزار Arcview و مدل هیدرولیکی HEC-RAS از طریق الحاقیه HEC-GeoRAS جهت برآورد پهنه سیل با دوره بازگشت های مختلف انجام گرفته است. برای این منظور، در مرحله اول با استفاده از نرم افزار Hyfa، سیلاب رودخانه با دوره بازگشتهای مختلف در محدوده مطالعاتی برآورد گردید. پس از آن با استفاده از نقشه های موجود که با مقیاس ۱:۱۰۰۰ از مسیر و سیلاب دشتهای رودخانه در طول بازه مطالعاتی تهیه شده است، نقشه کاربری اراضی با هدف تعیین ضریب زبری مانینگ استخراج گردید. کاربری اراضی محدوده طرح در ۶ کلاس طبقه بندی شد و ضریب زبری مانینگ با استفاده از جداول استاندارد برآورد گردید. علاوه بر این، منحنی های هم تراز ارتفاع نیز از نقشه های مزبور جهت تهیه مدل رقومی ارتفاع (DEM) استخراج شد. در مرحله بعد با ورود اطلاعات از سامانه GIS به مدل HEC-RAS که با استفاده از الحاقیه HEC-GeoRAS انجام گرفت و همچنین اعمال شرایط مرزی به مدل هیدرولیکی، پهنه سیلاب با دوره بازگشتهای مختلف تعیین شد. مقایسه نتایج بدست آمده از مدل با داغاب سیلاب رودخانه که در سالهای گذشته رخ داده، نشان دهنده خطای تقریبی ۱۳ درصد در برآورد پهنه سیلاب رودخانه می باشد؛ که این وضعیت ناشی از برآورد صحیح اطلاعات مورد نیاز جهت مدلسازی و همچنین توانایی سامانه های اطلاعات جغرافیایی جهت تبدیل این اطلاعات به ورودی مورد نیاز مدل هیدرولیکی می باشد.