سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس بین المللی استراتژیها و تکنیکهای حل مسئله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهمن نادری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدحسین سلیمی نمین – دانشیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر
کتایون بروشان – دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع دانشگاه علوم و فنون مازندران

چکیده:

در این مقاله، مدلی برای پیاده سازی مدیریت ارزش با رویکرد مهندسی ارزش در فرایند نوآوری محصول ارائه گردیده است تا بتوان از عدم قطعیت که در ماهیت فرآیند ههای نوآوری موجدو است را تا حد ممکن کاست. مهندسی ارزش ، تلاشی است سازمان یافته، که با هدف بررسی تمام فعالیت های یک طرح و یا یک پروژه، از زمان شکل گیری تفکر اولیه تا مرحله طراحی و اجرا، و سپس راه اندازی و بهر هبرداری، انجام شده و به عنوان یکی از کارآمد ترین و مهم ترین روش های اقتصادی در عرصه فعالیت های مهندسی شناخته شده است. با استفاده از متدولوژی مهندسی ارزش در پروژه ها، هزینه های پروژه در چرخه حیات آن کمتر و رو به بهینه شدن است، زمان اجرا را کاهش داده، سودآوری افزایش و در کیفیت بهبود حاصل می شود. مهندسی ارزش در پروژه های عمرانی و تولیدی جایگاه خود را تا حدودی یافته است، هر چند به صورت یک فرهنگ در نیامده است. بکار گیری متدولوژی ارزش در فرآیند نوآوری محصول نیز همانند دیگر پروژه ها پیامده های مثبت و منافع قابل توجهی ، به همراه خواهد داشت.