سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

سید کمال چهارسوقی – استاد دانشگاه تربیت مدرس
شیما مشایخی – دانشجوی کارشناسی ارشد ، مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این مقاله، نقش مدل های ارزیابی متوازن و هوشین کانری به عنوان قابلیت های مکمل در فرایند پیاده سازی و کنترل استراتژیک بررسی شده است.در این راستا مدلی برای تلفیق اقدامات بلند مدت و کوتاه مدت سازمان ها معرفی شده است، تا به عنوان چارچوبی برای مدیریت جهت گیری های کلان استراتژیک که اهداف کلان سازمان را به مدیریت روز مره پیوند دهد. مورد استفاده قرار گیرد. نقطه قوت مدل ارزیابی متوازن در قابلیت شفاف سازی بیانیه های بلند مدت اهداف کلان شرکت است. از سوی دیگر هوشین کانری یک سیستم مدیریت برای پیاده سازی و اجرای اهداف در قالب اهداف کوتاه مدت است. چگونه این دو مدل می توانند، یکدیگر را در یک سیستم مدیریت استراتژیک تکمیل کنند، از نتایج مطالعه انجام شده است.