سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اقبال شاکری – استادیار گروه مهندسی و مدیریت ساخت، دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فریدون فرداد – کارشناس ارشد مهندسی و مدیریت ساخت، دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

بر اساس استاندارد PMBOX هشتمین فرایند مدیریت پروژه ، مدیریت ریسک می باشد. تکنیک مدیریت ارزش کسب شده (EVM) به همراه سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه نیز در چند دهه اخیر کابر فراوانی یافته است.
تلفیق مدیریت ریسک و مدیریت ارزش کسب شده جهت پیش بینی و برآورد هزینه و زمان اتمام پروژه یک ابزار موثر در مدیریت و کنترل پروژه می باشد. این مقاله ضمن تشریح هر دو بخش، به فواید ادغام مدیریت ارزش کسب شده و مدیریت ریسک به منظور رسیدن به حداکثر کارایی اشاره می پردازد.