سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حسین غیاثی نژاد – دانشجوی دوره دکترای تخصصی مهندسی محیط زیست دانشگاه تهران

چکیده:

تولید انرژی از پسماند در سا لهای اخیر در چارچوب توسعه انرژی های نو مورد توجه دولت جمهوری اسلامی قرار گرفته است. این امر باعث شده که مکانیزم های حمایتی برای تولید این نوع از انرژی در قانون برنامه چهارم پیش بینی شود. در همین راستا شهر رشت به عنوان اولین نمونه جهت انجام مطالعات فراگیر برای بررسی امکان تولید انرژی از پسماند انتخاب شده است. بدیهی است که انجام این امکان سنجی بدون در نظر گرفتن الزامات مربوط به مدیریت مواد زائد جامد امکان پذیر نیست. به همین منظور با تلفیق نیازهای مدیریت مواد زائد جامد وضروریات مربوط به تولید انرژی، چهار ترکیب مختلف از تکنولوژی های متفاوت پیشنهاد شده و مورد امکان سنجی قرار گرفته اند. این تکنولوژی ها عبارتند از: استخراج گاز محل دفن، جداسازی، زباله سوزی، هضم بی هوازی و کمپوست. نتیجه بررسی این گزینه ها حاکی از این است که مناسبترین گزینه برای استفاده در شهر رشت با توجه به ملاحظات اقتصادی استخراج گاز محل دفن بوده و از سوی دیگر حتی با انتخاب ارزانترین گزینه می باید میزان یارانه قابل توجهی توسط بخش عمومی برای عملی کردن راه کارهای موثر و مورد قبول به لحاظ زیست محیطی هزینه شود. همچنین جهت فراهم شدن امکان جذب سرمایه گذار و تقلیل میزان ریسک سرمایه گذاری در زمینه استحصال انرژی از پسماندها لازم است تا طرح جامع مدیریت پسماند در شهر رشت به عنوان پیش نیاز هرگونه سرمایه گذاری بعدی تهیه گردد.