سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حسن لباف – عضو هیات علمی – استادیار گروه مدیریت دانشگاه اصفهان
سیداکبر نیلی پور طباطبایی – عضو هیات علمی – گروه مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی مالک اشتر
مهدی یزدان شناس – دانشجوی دوره دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه اصفهان
عباس عباسی – دانشجوی دوره دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه اصفهان

چکیده:

مدیریت کیفیت فراگیر رویکردی است که بر مبنای آن مدیریت سازمان با مشارکت تمامی کارکنان، مشتریان و تامین کنندگان به بهبود مستمر کیفیت محصولات و خدمات خود اقدام می کند و از این رهگذر به جلب رضایت مشتری می پردازد . مدیریت منابع انسانی استراتژیک نیز الگوی برنامه ریزی شده ای است که با به کارگیری منابع انسانی وانجام اقدامات لازم، کیفیت عملکرد آنها ا آنچنان ارتقا می بخشد که دستیابی به اهداف استراتژیک سازمان تضمین می گردد . ز آنجا که کیفیت مهمترین وجه مشترک این دو رویکرد و تکیه گاه اساسی این دو نگرش نوین مدیریت است، می توان انتظار داشت که چنانچه این دو دیدگاه به گونه ای تلفیق شوند که مکمل یکدیگر باشند، آثار و پیامدهای مثبت آن به مرات ب برای سازمانها بیش از زمانی است که تنها اثر یکی از این دو رویکرد به کار گرفته شود . هدف این مقاله بررسی مبانی و پیامدهای ادغام این دو نظریه و ارائه چارچوبی مفهومی است که چگونگی این تلفیق و آثار و پیامدهای آن را نشان می دهد . در راستای این هدف، ضمن تشریح مبا نی مدیریت کیفیت فراگیر و مدیریت منابع انسانی استراتژیک، زمینه های مشترک آنها مورد بررسی قرار گرفته و آثار و نتایج مثبت ادغام این دو دیدگاه تشریح شده است .