سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۲

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدحسن خادمی – گروه مهندسی ژئودزی و ژئوماتیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
حمید عبادی – گروه مهندسی ژئودزی و ژئوماتیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

امروزه نه تنها متخصصان ژئوماتیک بلکه برنامه ریزان شهری، معماران و صنعتکاران نیز نیازهای فزآینده ای به جمع آوری اطلاعات و ساخت مدل رقومی سه بعدی دقیق عوارض به منظور تحلیل، پیش بینی، شبیه سازی و مدلسازی در برنامه ریزی و طراحی سیستمهای اطلاعاتی دارند . در این زمینه روشهای فتوگرامتری روشهای بسیار مناسبی در اختیار قرار میدهند . از طرفی سیستمهای ترسیم بکمک کامپیوتر CAD بمنظور ترسیم، نمایش، طراحی، ساخت و کنترل کیفیت در مورد اندازه گیریهای یک سیستم فتوگرامتری نیز لازم هستند . بنابراین از طرفی پیش رفت در زمینه CAD، فتوگرامتری را نیز ارتقاء داده، و از طرف دیگر اندازه گیری های دقیق، سریع و اتوماتیک فتوگرامتری بشدت مورد نیاز کاربران سیستمهای CAD میباشد. در این پروژه تحقیقاتی یک On-CAD line-Based Photogrammetry System طراحی واجرا شده است که همزمان با ا ستخراج مختصات و سایر اطلاعات تصویر در یک سیستم فتوگرامتری نه تنها بطور همزمان ترسیم رقومی مینماید بلکه تصحیحات هندسی را نیز روی عوارض انجام میدهد . محصول این سیستم با یک فرمت استاندارد بدون نیاز به ویرایش ثانوی میتواند وارد سیستمهای میشود.این سیستم با استانداردها‘ نرم افزارها وسخت افزارهای موجود در ایران همخوانی داشته و ازنقطه نظر GIS ویا آماده کارتوگرافی اتوماتیک میشود.این سیستم با استانداردها‘ نرم افزارها وسخت افزارهای موجود در ایران همخوانی داشته و ازنقطه نظر اقتصادی نیز بصرفه میباشد.