سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی زلزله (یادواره فاجعه بم)

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

صادق جمالی – عضو هیئت علمی گروه مهندسی نقشه برداری دانشگاه زنجان

چکیده:

بهینه ترین روش برای تعیین حرکات ارتفاعی پوسته زمین روش تلفیق مشاهدات ترازیابی دقیق، ثقل سنجی و مشاهدات ماهواره ای GPS می باشد. این روش با استفاده ازمشاهدات ترازیابی دقیق متضمن دقت و با بکارگیری مشاهدات ماهواره ای GPS متضمن هزینه کم و سرعت بالای انجام مشاهدات می باشد. از مشاهدات ثقل سنجی نیز در محل مشکل دیتوم ارتفاعی استفاده می شود. در این مقاله از روش تلفیقی در تعیین حرکات ارتفاعی ایستگاههای اصلی شبکه ژئودتیکی گسل شمال تهران استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که فعالیت گسل باعث نشست منطقه اطراف گسل شده است. سرعت متوسط نشست منطقه ۱۷/۵ میلیمتر بر سال می باشد. خطای مربعی میانگین روش تلفیقی (RMSE-8/6) در قیاس با خطای مربعی میانگین روش ترازیابی دقیق (RMSE=7/7) مؤید این موضوع است که روش تلفیقی، روش مناسبی برای جایگزینی روش ترازیابی دقیق در تعیین حرکات ارتفاعی می باشد.