سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

علی مدقالچی – کارشناس ارشد مدیریت پروژه و ساخت – دانشگاه تربیت مدرس – کارشناس سازمان ح
علیرضا میرمحمدصادقی – استادیار دانشگاه امام حسین ( ع ) – مشاور وزیر بازرگانی
محمدسعید جبل عاملی – استادیار دانشگاه علم و صنعت – رئیس دانشکده صنایع دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

امروزه مجریان و طراحان پروژه های عمرانی به دلیل طراحی نامناسب ، پیچیدگی های فن آوری ، تنوع تخصصهای مورد نیاز ، حجم عظیم فعالیتها و نیز تعداد زیاد سازمانها و افراد درگیر ، با مشکلات زیادی در مسیر دستیابی به اهداف خود روبرو هستند . از این رو این پروژه ها در چهارچوب زمان و هزینه تعیین شده به انجام نمی رسند . مهندسی ارزش یکی از راهکارهایی است که با استفاده از یک برنامه سیستماتیک و بر پایه تکیه بر خلاقیت گروهی ، ضمن بازنگری پروژه ، فرصتهای صرفه جویی را شناسایی و در اختیار کارفرما قرار می دهد . متاسفانه در بعضی از موارد این تکنیک با نیازها ، خصوصیات و محدودیتهای پروژه های عمرانی هماهنگ نبوده و قادر به برطرف نمودن مشکلات آنها نمی باشد . این مقاله تلاش دارد با استفاده از مفاهیم و تکنیکهای مدیریت کیفیت فراگیر ، مدلی جدید ارائه نماید که علاوه بر بهبود مهندسی ارزش ، بتواند تاثیر آن را در برطرف نمودن مشکلات پروژه های عمرانی افزایش دهد.
برای این منظور ابتدا به مهندسی ارزش و مدیریت کیفیت فراگیر پرداخته و سپس با است فاده از بررسی های سایر محققین و یک مطالعه میدانی ، پتانسیلهای بهبود مهندسی ارزش با رویکرد مدیریتکیفیت فراگیر را شناسایی و در نهایت با توجه به این پتانسیلها ، مدل تلفیقی ارائه می شود