سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حجت الله رنجبر – بخش معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان
مهدی هنرمند – بخش زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان
زهره معزی فر – بخش معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان
مرتضی شکوری – بخش زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در این مقاله روش آماری جهت تلفیق و آنالیز داده های ژئوفیزیکی، ژئوشیمیایی و آلتراسیون ارائه گردیده است. منطقه سرچشمه در کمربند آتشفشانی رسوبی ارومیه – دختر قرار گرفته است. و ازآنجایی که داده های مختلف ژئوفیزیک و زمین شناسی از این منطقه در دسترس می باشد، این داده ها در ابتدا به صورت نقشه های رقومی در آمده و هم مختصات گردیده اند و سپس با استفاده از روش مولفه های اصلی آنالیز شده اند.