سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمدرضا ساریخانی – دانشجوی دکترای خاکشناسی دانشگاه تبریز
میترا ابراهیمی – دانشجوی سابق کارشناسی دانشگاه محقق اردبیلی
شیدا محمدزاده – دانشجوی سابق کارشناسی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

کمپوست سازی یک روش جایگزین قابل قبول برای تبدیل ضایعات به مواد مفیدی است که بهبود حاصلخیزی خاک را به دنبال دارد. مواد مختلف از قبیل ضایعات کشاورزی، صنعتی و شهری به صورت مجزا یا ترکیب با هم به منظور تهیه کمپوست به کار گرفته شده اند .( Hart et al, و ۲۰۰۳ Gaind&Gaur, ( 2003 گونه های میکروبی مختلفی درتجزیه بقایای افزوده شده به خاک دخالت دارند و در طبیعت گونه های زیادی از میکروارگانیس مها در حضور همدیگر دارای اثرات متقابلی هستند که خیلی از آنها در کنار هم از حالتی که به تنهایی حضور دارند موثرترند Kato et ) ( al,2004) در خیلی از کشورها، کاه و کلش گندم یک محصول لیگنوسلولزیک جانبی از کشت و کار است که .شامل ۳۵-۴۰درصد(وزنی وزنی)سلولز ، ۲۵-۳۰درصد همی سلولز و ۱۰-۱۵درصد لیگنین میباشد Thygesen ) (et al,2003 در این میان استفاده از این بخش از پسمانده های کشاورزی به دلیل بالا بودن نسبت بالای C/N آن مشکلاتی از قبیل تحمیل کمبود ازت برای کشت گیاهان در سال زراعی جدید به دنبال دارد، برای غلبه بر این مشکل استفاده از گروه میکروبی تجزیه کننده به منظور سرعت بخشیدن بر فرایند تجزیه مطرح میباشد.در تحقیقحاضر سعی بر آن شده است تا از مایه تلقیح قارچ های تجزی هکننده سلولز از قبیل Rhizopus و Penicilliumاستفاده شود تا بتوان نسبتC/N را کاهش داد و استفاده از این پسمانده ها در زمینه ای کشاورزی با مشکلمواجه نشود.