سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مجید نجفی کلیانی – بیمارستان قلب جماران
علی طیبی – بیمارستان قلب جماران
مرتضی کاملی – بیمارستان قلب جماران

چکیده:

کامپیوترها به عنوان بزرگترین اختراع بشر در قرن بیستم به شمار می روند . توانایی کامپیوترها در زمینه ذخیره، اشتراک و انتقـال اطلاعات چند رسانه ای در شاخه های بازرگانی، سرگرمی و بهداشت به کار گرفته می شود . تله مدیسین یکی از توانـایی هـای ایـن فن آوری است که می تواند باعث تبادل اطلاعات پزشکی در فواصل مختلف گردد . تله مدیسین، استفاده از ارتباطـات از راه دور و فن آوری اطلاعاتی نوین جهت ارائه خدمات بالینی از راه دور و انتقال اطلاعات جهت مراقبت از بیماران است . ایـن روش شـامل تشخیص، درمان، تحت نظرگرفتن و آموزش بیماران با استفاده از سیستم هایی است که قابلیـت دسترسـی بـه منـابع معتبـر و اطلاعات بیماران را بدون در نظر گرفتن محل بیمار یا محل اطلاعات دارا می باشد . این فناوری ها شامل انتقال اطلاعات پزشکی، صوت، تصاویر ثابت و تصاویر کاملاً متحرک می باشد . این فن آوری ها در راه های مختلفی مانند مدیریت بر بیمـاری هـای مـزمن، مشاوره های روتین، پزشکی پیشگیرانه، بهداشت عمومی و آموزش بیماران و کنترل بحران استفاده می شود . متن : در تله مدیسین دو روش عمده بیشترین کاربرد را دارند . در روش ذخیره سازی و انتقال ) ) Forward & Store ، بعد از تهیه تصویر دیجیتال، به( محل دیگری فرستاده می شود و بعد از مدتی پاسخ آن گرفته می شود . در روش تلویزیونی دو طرفـه Two-Way InteractiveTelevision ( تصاویر ویدیویی فشرده و به حالت دیجیتال تبدیل می شوند و به صورت دو طرفه منتقل می گردند ایـن روش نیـاز به پهنای باند وسیع مانند کابل های فیبر نوری یا سیس تم های ماهواره ای دارد و لازم است وسایل جانبی پزشـکی و غیرپزشـکی نیز به آن اضافه گردند . کاربردهای تله مدیسین در حوزه بحران از اهمیت بالایی برخوردار است . نیروهای امـدادی کـه در زمـان بحران در مناطق دورافتاده از لحاظ جغرافیایی پراکنده واقع شده اند مـی تواننـد از خـد مات درمـانی بهتـرین متخصـصین بهـره جویند . این مطلب در مورد زخمی ها و مجروحین در مناطق بحران زده نیز صـادق اسـت . پیراپزشـکان و امـدادگران حاضـر در صحنه نبرد با پزشک متخصص در تماس هستند و به توصیه های پزشک عمل می کنند . بحث و نتیجه گیری : امروزه در بـسیاری از نقاط دنیا فن آوری تله مدیسین جهت کمک به مصدومان و بیماران و درمان بهینه آنها استفاه می گردد . با توجـه بـه کـارکرد این فن آوری و سهولت کارآیی امید است که این فن آوری در ایران نیز در ابعاد مختلف آموزشی، درمانی و کنترل بحـران مـورد استفاده قرار گیرد تا در راستای ارتقاء علمی از فن آوری روز نیز در پیشبرد اهداف پزشکی و کنترل بحران استفاده گردد