مقاله تمايز اثباتي – هنجاري در علم اقتصاد و تقدم تاريخي آن بر تمايز واقعيت – ارزش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۶ در اقتصاد اسلامي از صفحه ۱۴۹ تا ۱۸۰ منتشر شده است.
نام: تمايز اثباتي – هنجاري در علم اقتصاد و تقدم تاريخي آن بر تمايز واقعيت – ارزش
این مقاله دارای ۳۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اقتصاد و اخلاق
مقاله اقتصاد هنجاري
مقاله اقتصاد اثباتي
مقاله تمايز اثباتي
مقاله هنجاري
مقاله تمايز واقعيت
مقاله ارزش
مقاله حكمت عملي
مقاله فلسفه اخلاق

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يوئنگرت اندرم ام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله اي حاضر دفاعي است از ارتباط وثيق علم اقتصاد با اخلاق، و به عبارت دقيق تر، بحث هاي اثباتي اقتصاد با عموم بحث هاي هنجاري. براي نيل به اين منظور به تفصيل رابطه بحث هاي هنجاري و اثباتي در طول تاريخ از يونان باستان تا زمان لاينل رابينز بررسي شده و با دقت خاصي به تشريح و تبيين نقشه علوم عملي در هندسه علمي ماقبل مدرن و جايگاه انديشه هاي اقتصادي در آن ميان پرداخته مي شود. پس از آن نيز به رغم اينكه رشد روزافزون محتواي فلسفه اخلاق و فشار تخصص گرايي باعث انشعاب علم اقتصاد از آن مي شود، در طي تمام دوران كلاسيك و اوايل دوران نئوكلاسيك مشاهده مي شود كه اقتصاددانان متفقاً به لزوم ملاحظه همزمان بحث هاي اثباتي و هنجاري در علم اقتصاد تصريح دارند.
نكته مورد تاكيد نويسنده اين است كه تصورِ مبتني بودنِ تمايز اثباتي ـ هنجاري بر بحث تمايز يا تفكيك واقعيت ـ ارزش (و قضيه معروف نخست هيوم) برخلاف آن چيزي است كه مطالعه تاريخي به ما نشان مي دهد (بلكه مي تواند ما را به بن بست نظري برساند). تمايز واقعيت ـ ارزش انديشه اي متاخر در فلسفه علوم اجتماعي است، حال آنكه تمايز اثباتي ـ هنجاري از قديم الايام وجود داشته است بدون آنكه به حذف و طرد دغدغه هاي هنجاري بينجامد.